احتمالات وقوع زلزله در تهران از زبان دکتر مهدی زارع و روش های پیشگیرانه | فیلم

رامبد جوان در ادامه صحبت های دکتر مهدی زارع درباره وضعیت تهران در زلزله پرسید که مهمان خندوانه گفت :تهران از نظر لرزه خیری از کرمانشاه و بندعباس لرزه خیزی کمتری دارد ولی سابقه زلزله در تهران نشان داد که احتمال وقوع زلزله در تهران وجود دارد اما مساله نگران کننده در تهران جمعیت است.

تهران و اطراف آن حدود ۱۶ میلیون نفر جمعیت دارد و اگر به این وسعت جمعیت مساله خانه هایی که از مقاومت خوبی برخوردار نیستند را هم اضافه کنیم به خوبی به نگران کننده بودن موضوع پی میبریم.

دکتر مهدی زارع درباره راهکارهای مناسب برای پیشگیری از آسیب پذیری زیادی در زلزله تهران گفت :ما باید بافت های فرسوده تهران را بازسازی کنیم و خانه هایی را که ساخته میشود با مقاومت بالاتری بسازیم و از سویی دیگر تدبیری بیاندیشیم که تا جمعیت تهران اگر کم نمیشود ، بیشتر هم نشود . سالانه ۱۲۰ هزار نفر به تهران مهاجرت میکنند و این تمرکز جمعیت در تهران واقعا خطرناک است.

دکتر مهدی زارع درباره احتمالات وقوع زلزله ۹ ریشتری در ایران گفت :ما برای ایران وقوع زلزله ۹ ریشتر و حوالی آن را با توجه به ویژگی های زمین پیش بینی نمیکنیم و اگر روزی زلزله ای در تهران رخ دهد از ۶ و ۷ ریشتر بالاتر نخواهد بود.

(۳۹)


39
بازدیدها