بدانگاه؛ با حضور دکتر علیرضا زمانی در برنامه خندوانه | فیلم

بخش «بدانگاه» که فرصتى براى انتقال مفاهیم علمى و تجربى در حوزه‌هاى مختلف و موجب ارتقاى سطح زندگى است، به هر دو برنامه قاچ و خندوانه اضافه خواهد شد.

(۱۸۹)


189
بازدیدها