صحبت های ابوطالب حسینی پیش از اجرای استندآپ کمدی | فیلم

در شب دوم از مرحله سوم خنداننده شو ۲  محمدجواد رضایی و ابوطالب حسینی به اجرای استندآپ کمدی های خود پرداختند و نظرات متفاوتی را از سوی داوران دریافت کردند.

(۱۴۳)


143
بازدیدها