اهدا جوایز شرکت کنندگان سومین قسمت مسابقه “نی نی رو” | فیلم

شرکت کنندگان اولین مسابقه «نی نی رو» به شرح ذیل است؛

نوزاد اول : امیرعلی پاجانی ۱۱ ماهه

نوزاد دوم : نیکان موذنی ۹ ماهه

نوزاد سوم : آوا خالقی ۱۰٫۵ ماهه

نوزاد چهارم : تیارا علیانی ۱۰ ماهه

 آوا خالقی برنده این شب از رقابت ها شد.

(۶۰)


60
بازدیدها