اجرای شرکت کنندگان در بخش هشتم سری جدید خنداننده شو | فیلم

سری جدید برنامه خنداننده شو آغاز شد و در این سری از مسابقه خنداننده شو سروش صحت، حسن معجونی به داوری می پردازند.

 

(۱۲۴)


124
بازدیدها