اجرای شرکت کنندگان در بخش هشتم سری جدید خنداننده شو | فیلم

سری جدید برنامه خنداننده شو آغاز شد و در این سری از مسابقه خنداننده شو سروش صحت، حسن معجونی به داوری می پردازند.

 

(۵۹)


59
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>