مسابقه چهار دست و پا رفتن “نیکان” و “آوا” در مسابقه “نی نی رو” | فیلم

شرکت کنندگان اولین مسابقه «نی نی رو» به شرح ذیل است؛

نوزاد اول : امیرعلی پاجانی ۱۱ ماهه

نوزاد دوم : نیکان موذنی ۹ ماهه

نوزاد سوم : آوا خالقی ۱۰٫۵ ماهه

نوزاد چهارم : تیارا علیانی ۱۰ ماهه

در ابتدا بین این چهار نوزاد قرعه کشی کردند، آوا خالقی و نیکان موذنی به فینال راه یافتند و با هم رقابت کردند.

(۱۶۷)


167
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>