وصف طنزگونه یک روز عجیب در تهران بعد از قطعی تلگرام به روایت رشیدپور | فیلم

صبح امروز رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید توصیفی طنزگونه از ماجرای قطعی دیروز تلگرام روایت کرد.

(۵۹)


59
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>