وصف طنزگونه یک روز عجیب در تهران بعد از قطعی تلگرام به روایت رشیدپور | فیلم

صبح امروز رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید توصیفی طنزگونه از ماجرای قطعی دیروز تلگرام روایت کرد.

(۶۲)


62
بازدیدها