کنایه رشیدپور به آرامش در بازار ارز و چهارراه استانبول | فیلم

رضا رشیدپور، مجری برنامه حالا خورشید با لفظی کنایه آمیز و طنز گفت: آرامشی که هم اکنون در چهارراه استانبول حاکم است در خودِ استانبول نیست!

وی افزود: کشورهای غربی به سبب داشتن دلار زیاد غرق در فساد و بدبختی شده اند!

(۸۲)


82
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>