کنایه رشیدپور به آرامش در بازار ارز و چهارراه استانبول | فیلم

رضا رشیدپور، مجری برنامه حالا خورشید با لفظی کنایه آمیز و طنز گفت: آرامشی که هم اکنون در چهارراه استانبول حاکم است در خودِ استانبول نیست!

وی افزود: کشورهای غربی به سبب داشتن دلار زیاد غرق در فساد و بدبختی شده اند!

(۸۹)


89
بازدیدها