صحبت های رشیدپور در برنامه حالا خورشید به بهانه حمله اخیر به سوریه | فیلم

واکنش رشیدپور درباره حمله آمریکا به سوریه: زمانیکه صدام به ایران حمله شیمیایی کرد یک دنیا پشت او ایستاد و چقدر ما مظلوم بودیم که تشویق جهان را به جای تقبیح تحمل کردیم.

 

(۴۴)


44
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>