صحبت های رشیدپور در برنامه حالا خورشید به بهانه حمله اخیر به سوریه | فیلم

واکنش رشیدپور درباره حمله آمریکا به سوریه: زمانیکه صدام به ایران حمله شیمیایی کرد یک دنیا پشت او ایستاد و چقدر ما مظلوم بودیم که تشویق جهان را به جای تقبیح تحمل کردیم.

 

(۴۶)


46
بازدیدها