صحبت های رامبد جوان درباره عاشق شدن هایش | فیلم

مهران مدیری درباره عاشق شدن جوان سوال کرد، اما جوان در پاسخ مدیری، از او پرسید: تو عاشق نشدی؟ مدیری گفت: من بارها گفتم ۱۸ بار عاشق شدم .

(۲۴۴)


244
بازدیدها