هدیه پانته آ بهرام به موزه دورهمی | فیلم

در پایان پانته‌آ بهرام یکی از دل نوشته‌های خود را که با نقره بر روی لوحی نوشته بودند به موزه دورهمی اهدا کرد.

(۲۹۹)


299
بازدیدها