رضا صادقی سفید پوش شد | فیلم

رضا صادقی از خوانندگان پاپ کشورمان که همیشه لباس مشکی بر تن می‌کند در برنامه من و شما که از شبکه شما پخش می‌شود برای کمک به مردم زلزله زده استان کرمانشاه پیراهن مشکی خود را به قیمت ۱۰ میلیون تومان فروخت و لباس سفید پوشید.

گفتنی است، رضا صادقی پس از ۲۰ سال لباس مشکی خود را از تن درآورده است.

(۶۲)


62
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>