واکنش های جالب بچه ها به جمله “شکلات هالووینت رو خوردم” | فیلم

در شوی معروف jimmy kimmel از تعدادی خانواده درخواست شده به فرزندانشان اعلام کنند شکلاتی رو کودکانشان در جشن هالووین با کوبیدن درب منازل جمع کرده اند خورده اند و از واکنش آنها فیلم تهیه کنند این ویدئو مربوط است به نوع عکس العمل این بچه ها گذشته از عکس العملهای جالب بچه ها در بین بعضی از اونا بخشنده و مهربون رو شاهد هستیم، این مهربونی از کجا اومده؟ چرا این ویژگی در همه نیست؟

(۴۱)


41
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>