واکنش های جالب بچه ها به جمله “شکلات هالووینت رو خوردم” | فیلم

در شوی معروف jimmy kimmel از تعدادی خانواده درخواست شده به فرزندانشان اعلام کنند شکلاتی رو کودکانشان در جشن هالووین با کوبیدن درب منازل جمع کرده اند خورده اند و از واکنش آنها فیلم تهیه کنند این ویدئو مربوط است به نوع عکس العمل این بچه ها گذشته از عکس العملهای جالب بچه ها در بین بعضی از اونا بخشنده و مهربون رو شاهد هستیم، این مهربونی از کجا اومده؟ چرا این ویژگی در همه نیست؟

(۴۱)


41
بازدیدها