تعبیه اتاق خشم برای رهایی از خشونت | فیلم

اتاق خشم

خانمی در تکزاس اتاق خشمی درست کرده است که افراد با پرداخت هزینه‌ای اندک، می‌توانند محتویات داخل اتاق را با وسایلی نظیر چکش، چوب کریکت و … خراب کنند تا از خشم آنها کاسته شود.

(۱۳)


13
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>