صحبت های پایانی دو تیم “پالت” و “خوشحال شاد و خندان” در خندوانه | فیلم

شب گذشته مسابقه ادابازی خندوانه هم با رقابت گروه خوشحال شاد و خندان و پالت پیگیری شد و در انتها گروه خوشحال و شاد و خندان موفق به شکست تیم پالت نشد و گروه پالت به مقام سوم این مسابقات رسید .

در این بخش صحبت های پایانی دو تیم را مشاهده می کنید .

(۳۸)


38
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>