ادابازی سرعتی امید نعمتی در مسابقه ادابازی خندوانه | فیلم

در مرحله پایانی مسابقه رده بندی ادابازی خندوانه ، نفرات هر گروه باید کلماتی را حدس می‌زدند و در گوی می‌گذاشتند.

در این قسمت ادابازی سرعتی امید نعمتی در مرحله سوم و پایانی مسابقه را مشاهده می کنید .

(۳۷)


37
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>