فیلم وقتی دی کاپریو دوستش را می ترساند

وقتی دی کاپریو دوستش را می ترساند

لئوناردو دی کاپریو با تظاهر به اینکه طرفدار دو آتشه هم بازی اش در فیلم گرگ وال استریت است، جونا هیل دوست قدیمی اش را در خیابان ترساند.

(۴۷)