ادا بازی سپند امیر سلیمانی برای جیغ بنفش | فیلم

شب گذشته برنامه خندوانه با مسابقه ادا بازی پخش شد که در بخشی از برنامه سپند امیر سلیمانی برای جیغ بنفش ادا بازی کرد.

(۱۱۴)


114
بازدیدها