وفای به عهد احترام سادات برومند | فیلم

در پایان برنامه خندوانه گزارشی از ادای قول احترام السادات برومند به نمایش گذاشته شد

(۲۳)


23
بازدیدها