پیدا کردن معنای زندگی؛ پیشنهاد دکتر دوایی در خندوانه برای زندگی شاد | فیلم

دکتر مهدی دوایی در خندوانه گفت :اگر مراقب سطح زندگی تان باشید میتوانید از زندگی لذت ببرید ، من کارهایی را به شما پیشنهاد میکنم که از طریق آن میتوانید حالتان را خوب کنید:

پیشنهاد شماره۹ . پیدا کردن معنای زندگی و رسیدن به آرزوهایی که داریم.

(۱۱۱)


111
بازدیدها