کم کردن فاصله بین هویت و شخصیت؛ پیشنهاد دکتر دوایی برای زندگی شاد | فیلم

دکتر مهدی دوایی در خندوانه گفت :اگر مراقب سطح زندگی تان باشید میتوانید از زندگی لذت ببرید ، من کارهایی را به شما پیشنهاد میکنم که از طریق آن میتوانید حالتان را خوب کنید:

پیشنهاد شماره  ۷ . فاصله بین هویت و شخصیت را کم کنید.

(۶۲)


62
بازدیدها