قول مدیر موسسه “صبح رویش ” به خندوانه ای ها | فیلم

مدیر موسسه ” صبح رویش ” با دادن کارتهایی به رامبد جوان بیان کرد این کارت ها از دوقسمت سبز و آبی تشکیل شده و هر فرد می تواند با دادن یک کارت سبز به کودکان کاری که هنوز تحت پوشش موسسه نیستند این امکان را به او بدهند که تحت پوشش خدمات این موسسه قرار بگیرند.

(۱۵۹)


159
بازدیدها