عکسی از «محمدرضا شجریان» در حال خوردن سوشی که همسرش منتشر کرد

به تازگی عکسی از «محمدرضا شجریان» در حال خوردن سوشی منتشر شده است.

همسر استاد شجریان تصویری از او را در حال خوردن سوشی در فضای مجازی قرار داده است. استاد شجریان برای درمان سرطان در آمریکا به سر می برد.

(۱۴)