احوالپرسی جالب معلم آمریکایی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزانش | فیلم

احوالپرسی جالب معلم آمریکایی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزانش

بری وایت جونیور معلم دبستان اشلی پارک در کارولینای شمالی آمریکا برای ایجاد انگیزه در دانش آموزانش با هریک از آنها به شکلی متفاوت دست داده و احوالپرسی می کند.

(۲۸۴)