صحبت های زیبا و دلنشین حسن ریوندی درباره آتش نشانان | فیلم

صحبت های زیبا و دلنشین حسن ریوندی درباره آتش نشانان

این صحبت های آموزنده از زبان حسین ریوندی در مورد همیاری و گرامیداشت آتش نشانان و نیروهای امدادی را مشاده نمایید.

(۱۴۸)