با لبخند می توانیم جلوی خشونت را بگیریم | فیلم

با لبخند می توانیم جلوی خشونت را بگیریم

در این فیلم می توانید تاثیر جالب یک لبخند ساده را ببینید. محبت و خوش خلقی همیشه روشی موثر است.

(۵۲)