ترکیش ایرلاینز و سورپرایز ویژه برای بازیکنان تیم ملی ترکیه | فیلم

ترکیش ایرلاینز و سورپرایز ویژه برای بازیکنان تیم ملی ترکیه

شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین که متعلق به دولت ترکیه می باشد ، بازیکنان تیم فوتبال ترکیه خود را با غذای مادران آنها سورپرایز می کند.

(۷۷)