انیمیشن آموزشی پلیس راهنمایی و رانندگی برای هوای برفی | فیلم

انیمیشن آموزشی پلیس راهنمایی و رانندگی برای هوای برفی

با توجه به بارش برف در برخی استانها زنجیر چرخ و لباس گرم به همراه داشته باشید و پیش از سفر یکبار بستن زنجیر چرخ را امتحان کنید.

(۱۰۴۹)