هواشناسی: وزش باد شدید در استان تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: ساعات بعدازظهر امروز و روزدوشنبه بدلیل بروز ناپایداری جوی و بدنبال آن وزش باد شدید لحظه ای و موقت در سطح استان موجب کاهش دید افقی و کیفیت هوا می شود.
اداره کل هواشناسی استان تهران در این اطلاعیه که یک نسخه آن روزدوشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت افزود: براساس بررسی و تحلیل اطلاعات و نقشه های پیش یابی و خروجی آخرین مدل های هواشناسی، با عبور موجی از تراز میانی و بروز ناپایداری جوی، از بعدازظهر امروز و نیز روز دوشنبه در برخی ساعات وزش باد شدید موقتی همراه با گرد و خاک در سطح استان به ویژه در شهرهای شهریار، رباط کریم، ورامین و نیمه جنوبی شهر تهران پیش بینی می شود.
براساس این گزارش در این اطلاعیه با اشاره به وزش باد شدید موقت و بروز پدیده گرد و خاک و کاهش دیدافقی و پایین آمدن کیفیت هوا توصیه شده برای جلوگیری از بروز خسارات احتمالی تمهیدات لازم از سوی دستگاه های مسئول و شهروندان در این مدت به کار گرفته شود.
منبع: ایرنا

(۱۰)