پسری که با پاهای معلول فوتبال بازی می کند | فیلم

پسری که با پاهای معلول فوتبال بازی می کند

گابریل فراریا مونس، پسری ۱۲ ساله که در حومه شهر ریودوژانیرو برزیل زندگی می کند. وی که از ناحیه پا دچار نقص عضو است، به خوبی با دیگران فوتبال بازی می کند. این ویدیو امید به زندگی را به خوبی نشان می دهد،

(۷۶)