جنگ اتفاقی است تلخ که زندگی را کاملا دگرگون می کند + فیلم

جنگ اتفاقی است تلخ که زندگی را کاملا دگرگون می کند

در این فیلم بسیار تاثیر گذار می بینید که حوادث جنگ چگونه می تواند زندگی را دگرگون کرده و روند زندگی افراد را متحول سازد. این کودک با شروع جنگ تمام این سختی ها را تجربه می کند.

(۲۵)