موسیقی خیابانی؛ ‏میدان فردوسی تهران | فیلم

موسیقی خیابانی؛ ‏میدان فردوسی تهران

فیلمی از نواختن گیتار توسط یک جوان در نزدیکی مترو فردوسی را مشاهده می کنید،

گرایش رایج در یکی دو سال گذشته به اجرای کنسرت‌های موسیقی در خیابان حاوی نکات درخور توجه‌ای است و از آن مسائل و پدیده‌های اجتماعی-فرهنگی است که مطالعات فرهنگی در تحلیل چگونگی و چرایی ظهور آن باید وارد گود شود. البته نوازندگی خیابانی، بخصوص در تهران، دیرزمانی است که رواج داشته است و گویا حتی سازمان‌ها و نهادهایی در شهرداری تهران وظیفه سامان‌بخشی برخی از آنها را برعهده دارند. نوازندگانی عموماً با آکاردئون که، شبانه، محله ها و کوچه‌های عموماً “بالا شهر” تهران را با اجرای آماتور ترانه‌های قدیمی و نوستالژیک تزئین می‌کنند. گویا سازمان‌دهی این نوازندگان آماتور توسط شهرداری یکی از سیاست‌های مدیریت شهری برای جلوگیری و کاستن از تکدی‌گری از طریق آموزش ابتدایی نوازندگی به کسانی است که در معرض این آسیب اجتماعی قرار دارند.

(۱۸۷)