طنز نمایشی دورهمی؛ فرزند آوری + فیلم

طنز نمایشی دورهمی؛ فرزند آوری

دورهمی یک مجموعه نمایشی ترکیبی است و شامل استندآپ‌کمدی با حضور تماشاگران است و به جز بازیگران ثابت در هر قسمت یک بازیگر مهمان نیز حضور دارد که با حضور در مقابل دوربین همراه با سایر بازیگران وارد فضای شیرین و کمدی قصه خواهد شد.

دورهمی دیشب در مورد موضوع فرزند آوری بود و مهمان نداشت و فقط شامل استند آپ کمدی های مهران مدیری و طنز گروه نمایشی بود.

(۵۷)