وضعیت آب و هوای کشور در روز یکشنبه ۲۴ مرداد + فیلم

وضعیت آب و هوای کشور در روز یکشنبه ۲۴ مرداد

این وضع موجب کاهش دما در استانهای جنوبی رشته کوه البرز به ویژه در زنجان،‌ البرز، تهران و بخش هایی از سمنان بین دو تا سه درجه می شود.
دمای هوای مشهد مقدس امروز در گرم ترین زمان ۳۶ درجه و در سردترین ۱۸ درجه بالای صفر خواهد بود.
با وزش باد و گرد و خاک در مناطق جنوب شرقی کشور، همچنان شاهد وزش بادهای ۱۲۰ روزه در زابل و کاهش دید  افقی و کیفیت هوا در این منطقه خواهیم بود.
این وضع در جنوب غرب کشور بسیار خفیف تر است و کیفیت هوای استان های جنوب غربی کشور در مقایسه با روزهای گذشته مطلوب تر پیش بینی می شود.
هوای تهران از روز دوشنبه تا پایان هفته، ۲  تا ۳ درجه کاهش می یابد، همچنین دمای هوای تهران امروز در گرمترین زمان به ۳۸ درجه بالای صفر می رسد.

(۴۹۳)