علت حضور خواهران منصوریان در برنامه ماه عسل از زبان خودشان | فیلم

هفتمین قسمت برنامه «ماه عسل» با ادامه قصه خواهران منصوریان به روی آنتن رفت.

علت حضور خواهران منصوریان در برنامه ماه عسل از زبان خودشان

در ابتدای برنامه خواهران منصوریان از علت حضورشان در برنامه ماه عسل سخن گفتند.

(۲۵۳)