آموزش ساختن سینی چوبی برای سرو غذا | فیلم

در این ویدئو طریقه ی ساختن یک سینی چوبی را با استفاده از یک ایده خلاقانه آن هم با جا لباسی مشاهده می کنید .

(۹۱۱)


911
بازدیدها