رنگ آمیزی جالب تخم مرغ با استفاده از چسب | فیلم

برای این روش رنگ آمیزی تخم مرغ هفت سین، ابتدا رنگ های خوراکی را داخل ظرف های مختلف می ریزیم و به آن آب و روغن زیتون می ریزیم

حال روی تخم مرغ ها مقداری چسب می ریزیم و پس از خشک شدن چسب، تخم مرغ ها را داخل ظرف هایی که رنگ داخل آن ها قرار دارد می ریزیم.

بعد از چند دقیقه تخم مرغ ها را از ظرف در می آوریم و وقتی خشک شد چسب ها از تخم مرغ جدا می کنیم.

 

(۱۰۵۲۶)