رنگ کردن تخم مرغ با روشی ساده | فیلم

برای انجام این روش تزیین و رنگ آمیزی تخم مرغ، ابتدا مقدای رنگ خوراکی را داخل ظرفی می ریزیم و به آن آب اضافه می کنیم.

حال نخی را به صورت نامنظم دور تخم مرغ ها می پیچیم، بعد تخم مرغ را در کاسه هایی از رنگ قرار می دهیم. به صورتی که فقط قسمت های خاصی از آن ها رنگی شود. حال تخم مرغ ها را از ظروف خارج کرده، خشک می کنیم و داخل ظرفی با رنگ دیگر قرار م دهیم. این کار را می توانید چندین بار تکرار کنید تا تخم مرغی با رنگ های بیشتری داشته باشید.

(۴۳۴۳)