تزیین تخم مرغ عید با نخ کنف | فیلم

با دیدن این فیلم تخم مرغ های عید را با نخ کنف تزیین کرد.

ابتدا نخ کنف را یک دور و به طور کامل دور تخم مرغ بپیچید، برای آسان تر شدن کار می توانید از چسب نواری دو طرفه استفاده کنید.

حالا مقداری از کنف ها را بافت معمولی بزند و مطابق فیلم تا نیمه دور تخم مرغ بپیچید. سپس با استفاده از گل های خشک کوچک، مروارید، نگین، اکلیل یا هر چیز دیگری که مطابق سلیقه خودتان است تزیین کنید.

(۲۴۳۸)