ترمیم فرورفتگی های روی بدنه اتومبیل با آب جوش | فیلم

ترمیم فرورفتگی های روی بدنه اتومبیل با آب جوش

شنیده بودم که با آب جوش می شود فرورفتگی های روی بدنه اتومبیل را ترمیم کرد. این بود که تصمیم گرفتم خودم این موضوع را تجربه کنم. واقعا عملی شد. شما هم می توانید این ترفند جالب و کاربردی را امتحان کنید.

(۱۶۴۹۳)