روش ساخت جاشمعی های کریستالی بسیار زیبا | فیلم

روش ساخت جاشمعی های کریستالی بسیار زیبا

وسایل مورد نیاز: درب بطری آهنی، چسب حرارتی، میخ، چکش، سیم، چسب قطره ای، پودر آلوم یا زاج، رنگ خوراکی

با استفاده از وسایل بالا و ترفند جالبی که در ویدیو می بینید می توانید جاشمعی های کریستالی زیبایی بسازید و در سفره هفت سین به عنوان تزیین از آن ها استفاده کنید.

(۶۳۰۴)


6,304
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>