ساخت جاشمعی هنری زیبا برای تزیین دکور منزل | فیلم

ساخت جاشمعی هنری زیبا برای تزیین دکور منزل

 یکی از ایده های بسیار خوب برای تزیین و متحول کردن فضای خانه استفاده از شمع است؛ زیرا علاوه بر جنبه تزیینی، حال هوای آدم را نیز عوض می کند. شمع، از وسایل دکوری مقرون بصرفه است و در هر فصل و موقعیتی می توان از آن استفاده کرد.

(۱۰۸۴)