آموزش ساخت جعبه کادو | فیلم

آموزش ساخت جعبه کادو

با یک تکه مقوا، یک cd و کمی روبان می توانید این جعبه کادوهای زیبا را بسازید. این ایده خلاقانه را در این فیلم ببینید.

(۳۰۳۹)