ساخت شمع های خلاقانه و رمانتیک | فیلم

ساخت شمع های خلاقانه و رمانتیک

در این فیلم آموزش ساخت شمع های خلاقانه و رمانتیک برای شرایط خاص را ببینید و یاد بگیرید تا برای خودتان از این شمع ها با ساده ترین وسایل بسازید.

(۱۳۲۷)