۴ ترفند جالب با بطری پلاستیکی | فیلم

۴ ترفند جالب با بطری پلاستیکی

۴ ترفند جالب با استفاده از بطری پلاستیکی را در این ویدیو می بینید. ۱- ساخت جای موبایل ۲- ساخت جاروی کوچک ۳- ساخت قاشق پلاستیکی ۴- آبیاری گیاهان

(۱۹۰۶)