سه کار جالب با باتری | فیلم

سه کار جالب با باتری

این ترفند های جالب را ببینید. با استفاده از باتری قلمی یا کتابی، فویل، جلد آدامس و… می توانید این کارهایی خلاقانه و کاربردی را انجام دهید.

(۷۷۲۹)