آموزش ساخت درخت کریسمس جادویی | فیلم

آموزش ساخت درخت کریسمس جادویی

در این فیلم با روش ساخت یک کاردستی به نام درخت کریسمس جادویی آشنا می شوید.

(۱۲۱۶)