ترفند جالب با سرکه و تخم مرغ | فیلم

ترفند جالب با سرکه و تخم مرغ

با استفاده از سرکه و تخم مرغ و یک جوهر هایلایت فسفری یک کار جالب می توانید بکنید. سرکه بر روی پوسته سخت تخم مرغ اثر گذاشته  و آن را شفاف و منعطف می کند.

(۷۰۱)