طرز ساخت گلخانه درون ظرف شیشه ای در بسته | فیلم

طرز ساخت گلخانه درون ظرف شیشه ای در بسته

در این فیلم با طرز ساخت یک گلخانه درون یک ظرف شیشه ای درب دار آشنا می شوید. به سادگی با استفاده از یک شیشه درب دار، کمی خاک باغچه و تعدادی از گیاهان طبیعی کوچک می توانید صاحب یک گلخانه تزیینی کوچک و زیبا در منزل شوید.

(۵۸۲)