باکس کادویی خوراکی | فیلم

باکس کادویی خوراکی

همیشه نباید جعبه کادویی های شما با کاغذ درست بشه میشه خلاقیت به خرج بدید و جعبه کادویی تون رو خوشمزه درست کنید. اونم با یه کیک خوشمزه. اینجوری با یه تیر دوتا نشون زدید هم جعبه کادو دارید و هم یه کیک خوشمزه.

(۷۲۹)